Open Daily 9:00 am - 19:00 pm

038 237 710

เปิดให้บริการแล้ว !!! เป็นหมู่คณะ สำหรับ บุฟเฟ่ต์ Park Buffet อิ่มไม่อั้น
อิ่มท้องแล้วยังเพลิดเพลินศิลปะ และความรู้อีกมากมาย
จะรับน้องใหม่ หรือเลี้ยงรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก สถานที่กว้างขวางรองรับกิจกรรมได้หลายรูปแบบมากมาย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038 - 237 710