Open Daily 9:00 am - 19:00 pm

038 237 710

ชั้นเรียนภาคปฏิบัติ "ปั้นดินสรีระของมนุษย์ ตอนที่ 1
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2018
จำกัดจำนวน 15 ท่าน ( ไม่จำกัดประสบการณ์ ) อายุ 18+ - 100++ ปี
* นักเรียนนักศึกษา 18 -20 ปี เรียนฟรี + อุปกรณ์ฟรี
( โปรดแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา ) จำกัดเพียง 4 ท่าน
( เพียงบอกเหตุผลที่อยากเรียนศิลปะการปั้นส่งมาใน Inbox )
* บุคคลทั่วไป บอกเหตุผล ที่อยากเรียนปั้นส่งมาใน Inbox เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษ ) จ่าย เพียง 1,900 จากราคาปกติ 4,500 บาท จำกัดจำนวน 4 ท่านเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088 492 3205